19.4.2018
TC1-COD(2016)0014
***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 19. aprila 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES
(EP-PE_TC1-COD(2016)0014)

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 3083kWORD 389k
Pravno obvestilo