19.4.2018
TC1-COD(2016)0014
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 19 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG
(EP-PE_TC1-COD(2016)0014)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 2897kWORD 378k
Rättsligt meddelande