19.1.2017
TC1-COD(2016)0029
***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 19. jaanuaril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/..., millega muudetakse määrust (EL) 2015/936 teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete impordi ühiste eeskirjade kohta
(EP-PE_TC1-COD(2016)0029)

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 569kWORD 87k
Õigusalane teave