19.1.2017
TC1-COD(2016)0029
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 19. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar ko groza Regulu (ES) 2015/936 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā
(EP-PE_TC1-COD(2016)0029)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 893kWORD 91k
Juridisks paziņojums