14.11.2017
TC1-COD(2016)0050
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 14 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации за вътрешното корабоплаване и за отмяна на директиви 91/672/ЕИО и 96/50/ЕО
(EP-PE_TC1-COD(2016)0050)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 872kWORD 115k
Правна информация