14.11.2017
TC1-COD(2016)0050
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 14. november 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/… om anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 91/672/EØF og 96/50/EF
(EP-PE_TC1-COD(2016)0050)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 591kWORD 103k
Juridisk meddelelse