14.11.2017
TC1-COD(2016)0050
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/... par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanā pa iekšzemes ūdensceļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvas 91/672/EEK un 96/50/EK
(EP-PE_TC1-COD(2016)0050)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 854kWORD 106k
Juridisks paziņojums