14.11.2017
TC1-COD(2016)0050
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 14 november 2017 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van de Richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG van de Raad
(EP-PE_TC1-COD(2016)0050)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 575kWORD 105k
Juridische mededeling