14.11.2017
TC1-COD(2016)0050
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smerníc Rady 91/672/EHS a 96/50/ES
(EP-PE_TC1-COD(2016)0050)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 649kWORD 108k
Právne oznámenie