14.11.2017
TC1-COD(2016)0050
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 14 november 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 91/672/EEG och 96/50/EG
(EP-PE_TC1-COD(2016)0050)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 582kWORD 105k
Rättsligt meddelande