2.2.2017
TC1-COD(2016)0075
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 2 februari 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0075)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 279kWORD 51k
Rättsligt meddelande