6.2.2018
TC1-COD(2016)0152
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 6 februari 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och (EU) 2017/2394 samt direktiv 2009/22/EG
(EP-PE_TC1-COD(2016)0152)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 470kWORD 71k
Rättsligt meddelande