6.4.2017
TC1-COD(2016)0185
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 6 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на роуминг на едро
(EP-PE_TC1-COD(2016)0185)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 793kWORD 64k
Правна информация