17.4.2018
TC1-COD(2016)0231
***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 17. aprillil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, milles käsitletakse liikmesriikide kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastatel 2021–2030, millega panustatakse kliimameetmetesse, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013
(EP-PE_TC1-COD(2016)0231)

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 494kWORD 76k
Õigusalane teave