17.4.2018
TC1-COD(2016)0231
***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla edistetään ilmastotoimia Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2016)0231)

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 490kWORD 75k
Oikeudellinen huomautus