17.4.2018
TC1-COD(2016)0231
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2018 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/..., kuriuo, prisidedant prie klimato politikos veiksmų, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013
(EP-PE_TC1-COD(2016)0231)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 673kWORD 77k
Teisinis pranešimas