17.4.2018
TC1-COD(2016)0231
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013
(EP-PE_TC1-COD(2016)0231)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 613kWORD 78k
Právne oznámenie