17.4.2018
TC1-COD(2016)0231
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 17 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av förordning (EU) nr 525/2013
(EP-PE_TC1-COD(2016)0231)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 506kWORD 70k
Rättsligt meddelande