29.5.2018
TC1-COD(2016)0238
***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 maja 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada, określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w Morzu Północnym oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 676/2007 i (WE) nr 1342/2008
(EP-PE_TC1-COD(2016)0238)

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 608kWORD 67k
Informacja prawna