26.3.2019
TC1-COD(2016)0280
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 26. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/... om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og om ændring af direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF
(EP-PE_TC1-COD(2016)0280)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 375kWORD 107k
Juridisk meddelelse