28.3.2019
TC1-COD(2016)0284
***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 28. ožujka 2019. radi donošenja Direktive (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prijenose organizacija za radiodifuziju i reemitiranja televizijskih i radijskih programa te o izmjeni Direktive Vijeća 93/83/EEZ
(EP-PE_TC1-COD(2016)0284)

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 239kWORD 61k
Pravna napomena