14.11.2018
TC1-COD(2016)0288
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 14 november 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation
(EP-PE_TC1-COD(2016)0288)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1037kWORD 320k
Rättsligt meddelande