15.3.2018
TC1-COD(2016)0304
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 15 maart 2018 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass) en houdende intrekking van Beschikking nr. 2241/2004/EG
(EP-PE_TC1-COD(2016)0304)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 336kWORD 65k
Juridische mededeling