16.4.2019
TC1-COD(2016)0360A
***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu, i Uredbe (EU) br. 648/2012
(EP-PE_TC1-COD(2016)0360A)

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 1498kWORD 848k
Pravna napomena