16.4.2019
TC1-COD(2016)0360A
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten, en van Verordening (EU) nr. 648/2012
(EP-PE_TC1-COD(2016)0360A)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 1390kWORD 809k
Juridische mededeling