16.4.2019
TC1-COD(2016)0360A
***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari și cerințele referitoare la raportare și la publicarea informațiilor și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
(EP-PE_TC1-COD(2016)0360A)

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1639kWORD 874k
Notă juridică