12.9.2017
TC1-COD(2016)0368
***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. syyskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY) N:o 685/2001 sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 kumoamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2016)0368)

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 248kWORD 47k
Oikeudellinen huomautus