12.9.2017
TC1-COD(2016)0368
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 12 september 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2888/2000 en (EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 1101/89 van de Raad
(EP-PE_TC1-COD(2016)0368)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 168kWORD 50k
Juridische mededeling