26.3.2019
TC1-COD(2016)0378
***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 26. ožujka 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (preinaka)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0378)

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 388kWORD 103k
Pravna napomena