26.3.2019
TC1-COD(2016)0378
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. kovo 26 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/..., kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (nauja redakcija)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0378)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 405kWORD 107k
Teisinis pranešimas