14.11.2017
TC1-COD(2016)0393
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 14 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0393)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 600kWORD 56k
Правна информация