18.4.2018
TC1-COD(2016)0394
***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 ja direktiivien 94/63/EY ja 2009/31/EY sekä neuvoston direktiivien 86/278/ETY ja 87/217/ETY muuttamisesta ympäristöraportointia koskevien menettelysääntöjen osalta sekä neuvoston direktiivin 91/692/ETY kumoamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2016)0394)

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 374kWORD 57k
Oikeudellinen huomautus