4.10.2018
TC1-COD(2016)0412
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 4. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og afgørelser om konfiskation
(EP-PE_TC1-COD(2016)0412)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 383kWORD 120k
Juridisk meddelelse