4.10.2018
TC1-COD(2016)0412
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 4 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande
(EP-PE_TC1-COD(2016)0412)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 380kWORD 119k
Rättsligt meddelande