13.9.2018
TC1-COD(2017)0002
***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 13. septembril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ
(EP-PE_TC1-COD(2017)0002)

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 434kWORD 141k
Õigusalane teave