13.9.2018
TC1-COD(2017)0002
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 13 september 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG
(EP-PE_TC1-COD(2017)0002)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 471kWORD 148k
Juridische mededeling