13.9.2018
TC1-COD(2017)0002
***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE
(EP-PE_TC1-COD(2017)0002)

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 553kWORD 150k
Informacja prawna