13.9.2018
TC1-COD(2017)0002
***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 13 septembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE
(EP-PE_TC1-COD(2017)0002)

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 536kWORD 152k
Notă juridică