13.9.2018
TC1-COD(2017)0002
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES
(EP-PE_TC1-COD(2017)0002)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 503kWORD 150k
Právne oznámenie