25.10.2018
TC1-COD(2017)0114
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 25. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) .../... om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer
(EP-PE_TC1-COD(2017)0114)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 348kWORD 135k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik