31.1.2019
TC1-COD(2017)0134
***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 31. jaanuaril 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, kogurahvatulu turuhindades arvutamise ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/130/EMÜ, Euratom ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (kogurahvatulu määrus)
(EP-PE_TC1-COD(2017)0134)

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 182kWORD 58k
Õigusalane teave