12.3.2019
TC1-COD(2017)0158
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om indførsel og import af kulturgenstande
(EP-PE_TC1-COD(2017)0158)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 229kWORD 69k
Juridisk meddelelse