12.3.2019
TC1-COD(2017)0158
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om införsel och import av kulturföremål
(EP-PE_TC1-COD(2017)0158)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 232kWORD 63k
Rättsligt meddelande