4.4.2019
TC1-COD(2017)0294
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ
(EP-PE_TC1-COD(2017)0294)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 221kWORD 62k
Правна информация