12.2.2019
TC1-COD(2017)0309
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 12 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/… om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
(EP-PE_TC1-COD(2017)0309)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 230kWORD 71k
Rättsligt meddelande