11.9.2018
TC1-COD(2017)0334
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 11 септември 2018 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел
(EP-PE_TC1-COD(2017)0334)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 579kWORD 54k
Правна информация