11.9.2018
TC1-COD(2017)0334
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 11. september 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning
(EP-PE_TC1-COD(2017)0334)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 268kWORD 53k
Juridisk meddelelse