11.9.2018
TC1-COD(2017)0334
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 11. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi
(EP-PE_TC1-COD(2017)0334)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 566kWORD 52k
Juridisks paziņojums