11.9.2018
TC1-COD(2017)0334
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ
(EP-PE_TC1-COD(2017)0334)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 438kWORD 52k
Právne oznámenie