17.4.2019
TC1-COD(2017)0353
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 17 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011
(EP-PE_TC1-COD(2017)0353)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 485kWORD 142k
Правна информация